fbpx

Dit zijn de 7 belangrijkste chakra’s binnen de aura van de mens

In deze tijd staan steeds meer mensen open voor de gedachte dat wij van binnenuit bezield worden door een kracht die niet uit de materie voortkomt. Terwijl de wetenschap lang de materie als het fundament zag van het leven, ook van ons innerlijk leven, groeit ook daar nu het vermoeden dat ons bewustzijn niet reduceerbaar is tot materiële processen. We delen een blog van het Magazine Nieuwetijdskind waarin wordt uitgelegd welke 7 belangrijkste chakra’s binnen de aura van de mens vallen.

Het lijkt erop dat in deze tijd meer mensen, zeker jonge mensen, spontaan contact maken met deze innerlijke, niet-materiële dimensie. Zij vangen bijvoorbeeld informatie op van anderen, die ze niet via hun fysieke zintuigen binnen krijgen. Informatie over gevoelens of gebeurtenissen uit het verleden dient zich aan in de vorm van kleuren of beelden. Via kun intuïtie maken deze mensen contact met het energieveld om een ander mens heen. Deze velden worden ook wel aura’s genoemd.

Het energieveld rondom de mens, de aura

Ieder mens wordt omgeven door een energieveld, dat niet waar te nemen is met onze zintuiglijke ogen. Je zou kunnen zeggen dat dit energieveld, de aura, gemaakt is van heel subtiele materie. Deze subtiele materie, die door auralezers meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid: over onze gemoedstoestanden, onze talenten en onze psychische blokkades.

De opbouw van een aura: de zeven belangrijkste chakra’s

Binnen het energieveld van de mens kunnen we zeven hoofdcentra of ‘chakra’s’ onderscheiden, die corresponderen met bepaalde lichaamsgebieden en bepaalde levensthema’s. Een chakra kun je je voorstellen als een trechtervormige draaikolk van energie. In die draaikolk kunnen zich allerlei kleuren bevinden, die op een bepaalde manier door elkaar heen stromen of in beweging zijn. Die kleuren vertegenwoordigen psychische ladingen of gemoedstoestanden, die werkzaam zijn op het levensgebied dat bij dat specifieke chakra hoort.

Waarom trechtervormig? Chakra’s zou je kunnen zien als trechters die psychische energie vertalen of transformeren naar een subtiele materiële vorm: het energieveld dat om en door ons lichaam heen loopt. Chakra’s laten psychische energie dus een vastere vorm aannemen (de trechter loopt naar onderen smal toe), maar nog niet zo vast dat we haar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Uiteindelijk manifesteren psychische energieën zich wel in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, namelijk als lichamelijke verschijnselen of al gebeurtenissen die je overkomen. Chakra’s vormen eigenlijk een soort brug tussen psychische energie (ons innerlijke gevoels- en gedachteleven) en de materiële werkelijkheid (de uiterlijke wereld).

De chakra’s en hun kleuren

Verkenningstocht langs de chakra’s.
Chakra 1 (basischakra) is de onderste (rood) t/m Chakra 7 (kruinchakra) , de bovenste (violet/wit)

Op het plaatje staan de voornaamste chakra’s afgebeeld, in de kleuren waarmee ze doorgaans geassocieerd worden. Elk chakra correspondeert met een bijbehorend levensgebied, met bepaalde thema’s die in ieder mensenleven een rol spelen. Over deze levensgebieden en over de symptomen van een goed of minder goed functionerend chakra zal verderop in dit artikel meer worden verteld. Naast de zeven hoofdchakra’s zijn er nog tal van kleinere chakra’s, bijvoorbeeld in je beide handen en voeten.

De individualiteit van de aura

De aura rondom een mens is heel individueel. In de aura bevindt zich namelijk, naast informatie over je aardse persoonlijkheid, ook jouw specifieke ziele-energie. Daarmee wordt gedoeld op het tijdloze, bovenaardse deel van jouw Zelf, dat altijd aanwezig is in jou als mens, maar waarmee jij als aardse persoonlijkheid niet altijd bewust in contact staat. De ziele-energie van elk mens is uniek. Elke ziel is bezig een lange weg te bewandelen naar een volledig bewustzijn, naar een volledig gelukkig, vrij en heel zijn. Volledig bewustzijn houdt in dat je heel diep in jezelf de eenheid kunt ervaren die er is tussen jou en de mensen om je heen, de dieren om je heen, de natuur die je omgeeft. Dit gevoel van eenheid, dat we ook Liefde kunnen noemen, is de sleutel tot waarachtige ontspanning, creativiteit en vreugde.

Hoewel ‘bewustwording’ het uiteindelijke doel is van elke ziel, is de weg waarlangs het doel bereikt wordt net zo uniek als de ziel zelf. Elke ziel ervaart de dingen op de eigen wijze en maakt op basis daarvan eigen keuzes. Deze eigenheid van de ziel leidt tot een specifiek patroon van karaktertrekken, gevoeligheden, talenten en valkuilen. Dit unieke karakter van je ziel komt tot uiting in je aura.

Aura’s lezen en chakra’s waarnemen

Sommige mensen kunnen spontaan aura’s en chakra’s waarnemen. Anderen hebben enige oefening nodig in het ontwikkelen van die vaardigheid. Het zien van kleuren om mensen heen is nog geen ‘aura’s lezen’. Bij auralezen gaat het erom dat je de waargenomen kleuren ook kunt begrijpen en interpreteren. Op zo’n manier dat je voor degene van wie je de aura leest een psychologisch beeld kunt schetsen waarin hij/zij zich herkent en waaruit positieve handreikingen volgen voor het dagelijks leven. Een auralezen beschikt naast helderziende vermogens ook over kwaliteiten als begrip, mededogen en inzicht in menselijke drijfveren.

Aangezien het energieveld van elk mens uniek is, kan het niet door middel van algemene regels of kleurschema’s geïnterpreteerd worden. In aura lezingen kun je aan de kleuren die je waarneemt niet zomaar een vaste betekenis toekennen. De betekenis van een bepaalde kleur kan verschillen per context. Het is de taak van een auralezer om intuïtief aan te voelen wat de psychische lading is van een bepaalde kleur binnen het geheel van iemands aura. De kunst van aura’s lezen is dus niet alleen om kleuren waar te nemen, maar ook om de betekenis ervan intuïtief te doorgronden en te benoemen in een taal die verhelderend en bemoedigend is voor de ander.

 

Waarom Yoga en Ayurveda vaak in één adem wordt genoemd

Wie wel eens van Yoga heeft gehoord heeft het woord Ayurveda vaak ook eens horen vallen en andersom. Hoe komt het dat beide tradities vaak in één adem wordt genoemd? En hoe kun je door het combineren van deze tradities ervoor zorgen dat je yoga practice jouw dient in plaats van andersom? Onze Ayurveda deskundige Kim van der Veer legt het je uit!

Laten we daarvoor eerst kort stilstaan bij wat Yoga en Ayurveda inhouden, want dan wordt al heel snel duidelijk dat ze beide hetzelfde doel nastreven: het vinden van innerlijke rust door in het hier en nu te zijn.

Hoewel het uiteindelijke doel van beide tradities hetzelfde is volgen ze een eigen weg naar dit eindpunt. Ayurveda doet dit voornamelijk via zelfgenezing, terwijl Yoga meer een traditie is van mentale en spirituele verfijning. Hierdoor zou je kunnen zeggen dat Ayurveda de basis vormt voor Yoga, want zonder een gezond lichaam wordt het moeilijk om je mind te trainen. Een holistische benadering is hierin cruciaal. Dit betekent dat echte gezondheid alleen kan worden bereikt als lichaam, geest en ziel in balans zijn.

Hoe we in het Westen aankijken tegen Yoga en Ayurveda

In onze moderne samenleving wordt Yoga vaak gezien als een vorm van sport. Waarbij je een reeks van Yoga houdingen combineert met ademhaling. Ayurveda wordt vaak gezien als een alternatieve geneeswijze. In zekere zin zijn ze dit ook, maar in essentie zijn Yoga en Ayurveda zoveel meer. Voordat ik je meeneem in de onderlinge relatie en hoe dit jou kan helpen meer uit je Yoga practice te halen geef ik hieronder een moderne uitleg van wat Yoga en Ayurveda zijn.

Yoga

Wat is Yoga?

Yoga – in zijn meest eenvoudige vorm – is niets anders dan het trainen van je mind om in het hier en nu te zijn. In essentie leer je om de stroom met gedachten die continu door je hoofd gaat te controleren. Door je volledig te focussen op je lichaam en je ademhaling is er even geen ruimte voor alle gedachten en kun je in het hier en nu zijn. Hoe vaker je dit oefent, hoe makkelijker je dit ook kunt toepassen in het dagelijkse leven. Natuurlijk train je hierbij ook je lichaam, wat een fijne bijkomstigheid is, want met een gezond lichaam kun je nu eenmaal makkelijker rust vinden. Win, win dus. Tenminste als je de fysieke (Hatha) vorm van Yoga beoefend. Er zijn namelijk nog veel meer wegen die naar Rome leiden (o.a. Bhakti Yoga waarbij je je volledige focus naar chanten brengt of Jnana Yoga waarbij je door het bestuderen van de teksten en filosofie leert om de controle te nemen over je eigen geluk).

Een van de eerste teksten geschreven over Yoga zegt het volgende in Sanskrit: “Yogas chitta vritti nirodhah”. Vrij vertaald betekent dit: Yoga is een mind die vrij is van alle turbulentie – kalm en helder (Boek 1, Sutra 2 van de Yoga Sutra’s van Patanjali). De meest eenvoudige definitie van Yoga is dus: een leven in het hier en nu zonder overgenomen te worden door de eindeloze stroom aan gedachten. Alleen op die manier kun je het leven ten volste leven. Anders mis je het. Bijv. wanneer je een feestje geeft en je continu bezig bent met hoe het is voor anderen en of je alles wel goed doet mis je eigenlijk je hele feest, omdat je steeds in gedachten verzonken bent. In je eigen verhalen. Door Yoga leer je dit te herkennen en je weer terug te brengen naar het feestje zelf. Hierdoor maak je het ook daadwerkelijk mee.

Wat is Ayurveda?

Ayurveda komt van de Sanskrit woorden ‘Ayur’ wat leven betekent en ‘Veda’ wat kan worden vertaald als wijsheid. Hierdoor wordt Ayurveda vaak de wijsheid van het leven genoemd. Deze wijsheid start bij het achterhalen wat voor uniek persoon jij bent, want alleen met die kennis kun je de tools toepassen.

Hierin ligt gelijk het grootste verschil met de Westerse Geneeskunde waarin gezocht wordt naar een ‘one-pill-fit-all-solution’. Volgens Ayurveda bestaat die niet. Het leven van Ayurveda start dus bij het achterhalen welk type jij bent en van daaruit leer je niet alleen om gezondere keuzes te maken die passen bij jou, maar leer je ook om meer in je eigen kracht te stappen. Beide key voor een gezonder en gelukkiger leven.

Hoe zorg je ervoor dat je de mat verlaat met een lach?

 Wanneer je weet welk type je bent kun je jouw Yoga practice precies aanpassen naar je eigen behoeftes. Op die manier wordt Yoga een tool uit jouw eigen persoonlijke toolbox die je kunt inzetten om jezelf beter te voelen. Bijvoorbeeld op de dagen dat je veel stress ervaart en moeilijk kan slapen is je wind element (Vata Dosha) uit balans. Door te kiezen voor een Yoga practice die meer aardend is kun je jezelf ondersteunen bij het vinden van balans. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Als je een beetje sloom bent en futloos bent is je aarde element (Kapha Dosha) uit balans en heb je meer stimulatie nodig. Een actieve misschien zelfs hot Yoga Class die ervoor zorgt dat je gestimuleerd wordt is dan precies wat je nodig hebt.

Kortom: Yoga is een tool die gebruikt wordt in Ayurveda om de meest gezonde en gelukkige versie van jezelf te worden. Maar hiervoor is het wel van belang dat je weet wat jij op dat moment nodig hebt. Er is niet 1 vorm van Yoga die altijd de beste keuze is. Leren voelen en wijs kiezen helpt je om de mat te verlaten met een lach. En dat is in wezen waar Yoga en Ayurveda uiteindelijk voor bedoeld zijn: jou helpen om ten volle van je leven te genieten.

Liefs,

Kim

Over Kim

Kim is expert op het gebied van yoga en Ayurveda. Zo is ze hier ook haar eigen bedrijf mee gestart. Iedere maand schrijft Kim over wat yoga en Ayurveda voor jouw lichaam kunnen betekenen. Wil je niks van haar missen? Neem vooral een kijkje op haar website en volg Kim op Instagram. Ben jij benieuwd naar Kim haar reis met Ayurveda? Dat lees je hier!

View this post on Instagram

CONFESSION: More and more it comes to me that racism is for real and that I’m part of it too. It’s not new to say that you see the world from your unique perspective. For example, when you look at my IG feed you will perceive all colors in your own perception. This principle applies not only to colors, but to everything we perceive. For that reason, a what's app may come from someone "blunt" (when it really wasn't meant to be) or you may have the feeling of not being understood. This makes sense, of course, because we all experience something different in our lives. Our world is colored depending on everything that goes through and comes with it (think of education, culture/history and environment). You could say that you see the world through your unique glasses. But what if these glasses are dirty without you being aware of it? That’s actually how I’m feeling lately. Yes, I watch docu’s, listen to podcasts and keep my eye on the protests. But when was the last time I asked someone how it is? How it feels? To be honest I don’t know. It’s just me and my silly assumptions that create an image of how things are and I’m done with that. Because what do I know? Based on my education and life? Exactly: nothing. And that’s ok I guess, but what is not ok is not having the guts to admit that and just continue with life as it is.

A post shared by Kim Geerts – van der Veer (@kimvdveer) on

Mocht je het leuk vinden meer te leren over Ayurveda en hoe je deze wetenschap kan gebruiken om het meeste uit je Yoga practice te halen? Lees dat dit ‘Yoga en Ayurveda’ e-book of schrijf je in voor dé eerste online course in Modern Ayurveda bij The White Door Studio.

Je partner heeft weerstand tegen jouw spirituele groei, wat nu?

Wat als je zelf een enorme spirituele groei doormaakt, maar je partner begrijpt het niet? Dit is een vraag die Fanny van het magazine Nieuwetijdskind nogal bezighoudt de laatste tijd. Veel vrouwen die zich spiritueel willen ontwikkelen lopen ertegenaan dat hun partner er sceptisch tegenover staat, lees de tips van Fanny over hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

In mijn omgeving hoor ik vrouwen vaak de volgende dingen zeggen over hun man:

– Hij maakt flauwe grapjes over wat ik doe.
– Hij gelooft niet in de kracht van kristallen, holistische geneeswijzen, etc.
– Hij maakt mijn ideeën belachelijk.

En ga zo maar door. Ik dacht altijd: dan leer je hem toch openstaan? Dan dwing je toch respect af? Dan ga je toch op je godinnenstrepen staan? Maar ik heb makkelijk praten, want ik heb mijn man op ons eerste afspraakje al uitgebreid getest. Ik vertelde hem dat ik een opleiding tot reader& healer was begonnen en dat ik geïnteresseerd was in natuurlijke geneeskunde en natuurreligies. Hij wist dus waar hij aan begon en we groeiden met elkaar op. Van ‘ongelijke ontwikkeling’ was geen sprake. Ik wist wat ik nodig had in een vriend, een man: iemand met wie ik alles kan delen, nu en in de toekomst. Dus we gooiden alles op een grote hoop: onze ballast, onze hoop, onze toekomstwensen en we smeedden een verbond: ‘you & me baby’!

Groeien

Maar zo simpel is het niet voor iedereen. Ik kan me voorstellen dat als je al 20 jaar samen bent en je dan aan je spirituele ontwikkeling begint, dat voor een man best een nieuw en onbekend stuk is, waar hij zelf misschien niet voor kiest. Dat hoor ik vaak zat. Maar de moeilijke kant is niet iets om in te blijven hangen. Het gaat er niet om dat je ‘slachtoffer bent’ van een partner die niet met je meegroeit. Hij heeft ook een keuze om mee te groeien of niet. En stel dat hij weigert, dan is dat zijn goed recht. Waar dat ook toe leidt. Maar hij mag natuurlijk wel respect hebben voor het feit dat jij jezelf wèl wilt ontwikkelen, net zo goed als jij hem dan niet moet willen bekeren. Voor sommigen werkt het: niet ‘gelijk’ opgaan. We mogen allemaal een manier vinden waarop je samen bent, of we nu met elkaar meegroeien of niet.

Opening en verbinding

Laten we kijken waar de opening en de verbinding ligt. We kunnen onze partners meenemen en inwijden in waar we mee bezig zijn, zodat hij beseft wat er te winnen valt als hij wel meegroeit. Hij hoeft niet mee te doen, als hij maar begrijpt waar je mee bezig bent. Het is geen hobby: het is wie we zijn. Heksensjamanen, healers, genezers, holisten, lichtwerkers, vrouwen met een missie.
Of we nou kruidenthee maken, essentiële olie branden, ons huis vol zetten met kristallen, trommelen, healen, lichtwerken en ons opladen in de natuur. Wie dat niet vat, kent onze ware aard niet. Het beïnvloedt alles: van de boodschappen die we doen, tot hoe we omgaan met onze collega’s tot hoe we onze kinderen opvoeden.

Hij heeft dus veel te winnen bij meegroeien, zoals snappen waarom we de dingen doen die we doen. Dat scheelt een hoop onbegrip en frictie in een relatie. En waarom niet, hij heeft ons toch niet voor niets als partner uitgezocht?

Ik ken in elk geval één manier van doen die die opening, die verbinding maakt: Spreken vanuit je hart en je hogere zelf: spreken vanuit je Lichtkracht.
Vanuit je Lichtkracht spreken is heel iets anders dan spreken vanuit pijn, vanuit onvervulde behoefte of vanuit ons beschadigde innerlijk kind. Het is letterlijk spreken vanuit je (hoogste)licht en je innerlijke kracht. En dat opent harten!

Partnerband

Het hart van je man winnen om met je mee te groeien, staat lijnrecht tegenover zijn weerstand en wellicht angst om iets te verliezen (de oorzaak van weerstand). We mogen daaraan gaan staan. Ik voel altijd dat beginnen bij de cirkel van mensen om je heen het meeste ‘oplevert’. We hoeven geen strijd te leveren tegen het systeem alleen, maar onze manier van zijn laten zien aan de mensen die ons het meeste na staan. Zo groeit de cirkel vanzelf. doe wat je daarvoor moet doen:
Flauwe grappen niet accepteren. Vragen om ruimte om te laten zien hoe ons werk, onze zoektocht eruit ziet. Geen discussies aangaan om mensen te overtuigen. Je plek innemen, vanuit je eigen licht en kracht.

Als je een man hebt die in de afweer zit, weet jij wat hij mist aan jouw nieuwe verworven spirituele kant. Dus daar ligt een taak. Dat hoort ook bij het samenzijn, de uitkomst van liefde is ook elkaar respectvol onderwijzen en helpen groeien. Een beetje afweer of weerstand kan overkomen worden.

Ergens moet er een opening komen, vanuit liefde. Vanuit interesse en respect voor iemands weg. Dat lijkt mij een mooie vraag om te stellen aan elke man, moeder, vriendin, buurvrouw of hulpverlener die afwijzend reageert op jouw spirituele aard en manier van doen. Bijvoorbeeld:

“Ben je bereid je hart voor 5 minuten open te zetten en mij te laten vertellen over wat mij bezielt?”

En accepteren dat heel vaak het antwoord ‘ja’ is en soms ‘nee’. Iedereen heeft en keus, maar de ware vraag stellen, overkomt al heel veel weerstand. Want spiritualiteit is niet iets dat je kunt ‘uitzetten’, puur omdat je partner er niet voor openstaat. Het is mijn wens dat we elkaar op deze manier kunnen aanraken, zodat we vrij zijn om ons pad te lopen. Als we dat doen, kunnen we elkaars pad zelfs verrijken en de partnerband met de nieuwe elementen versterken.

Heb jij een oude ziel?

In het algemeen kun je stellen dat we allemaal een oude ziel zijn, maar sommigen van ons zijn hier toch al veel langer dan andere. Dolores Cannon schreef voor Nieuwetijdskind Magazine een artikel over hoe je er erachter kunt komen of jij een oude ziel bent of niet.

Volgens Dolores Cannon is het om een oude ziel te worden nodig dat we vele malen incarneren als levenloze objecten, planten en dieren voordat we menselijk worden. Dan, als we mensen zijn, moeten we nog steeds vele malen dit proces doorlopen, om alle lessen te leren die we nodig hebben. Maar hoe kun je weten of je een oude ziel bent?

Je begrijpt veel van de diepere lessen van het leven

Voor sommige mensen is het moeilijk om te begrijpen dat de ziel van een kind veel ouder kan zijn dan de ziel van zijn of haar ouders. Voor deze mensen is dit een teken dat hun ziel waarschijnlijk jonger is dan die van jou. Als je begint te begrijpen waarom je in deze 3 dimensionale werkelijkheid blijft incarneren, dan wordt het duidelijk, net zoals in de film Groundhog Day. In deze film wordt Phil iedere dag wakker om te ontdekken dat het nog steeds 3 februari is, net zolang tot hij uitvindt hoe hij zijn in de weg staande ego kan verslaan, zodat hij kan beginnen met het helpen van anderen.

Je staat als oude ziel in contact met je natuurlijke gaven of hebt er een buitengewone belangstelling voor

Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden. De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oude ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid. Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naar voren te halen.

Je wordt spiritueel bewust

Iedereen bestaat volledig uit energie, maar veel mensen hebben moeite met begrijpen wat dit betekent. Je ziel is alleen maar bewustzijn en liefde. Het heeft een uniek begrip van hoe de matrix wordt uitgespeeld op deze planeet en begrijpt dat alles wat we doen als een collectief, zal helpen om het “ontwaken” van andere te bevorderen.

Een oude ziel is in staat om voorbij te gaan aan je ego

Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en hoe het je bewustzijn tegenwerkt, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een oude ziel. Anderzijds is er helemaal geen ego. Op het punt waarop je terugblikt op je leven, ga je je ego opnieuw ervaren. Dan zul je merken hoe dit het leven van anderen en jezelf heeft beïnvloed.

Dit is het moment waarop je waarschijnlijk een zielcontract zult maken in de hoop het ego niet de overhand te laten nemen en je te verzoenen met de ego-gerelateerde kwesties die je in vorige levens hebt meegemaakt.

Je begrijpt het concept dat je lichaam niets anders is dan een omhulsel voor je ziel

Voordat je geboren werd, koos je niet alleen je ouders, maar ook je levensomstandigheden en de uitdagingen die je zullen helpen om je spirituele groei te bewerkstelligen. Het lichaam wat je nu bewoont is niets anders dan een voertuig voor je ziel. Je naam is iets waar je ziel zich op dit moment aan verbindt. Je hebt natuurlijk in andere incarnaties talloze namen gehad en bent zowel man als vrouw geweest. Je naam, titel en dat soort zaken, zijn iets waar vooral het ego zich mee identificeert, want uiteindelijk ben je oneindig bewustzijn en zitten we allemaal in hetzelfde team.

Een oude ziel heeft een speciale band met lang vervlogen tijden

Heb je ooit een oude film gezien of een kunstwerk uit een bepaalde periode waarbij je een gevoel van herkenning had? Er is een grote kans dat je dan in die periode hebt geleefd en dat dit je kenbaar wordt gemaakt door je cellulaire geheugen (geheugen wat niet alleen in de hersenen huist, maar in de cellen van je hele lichaam en al je organen).

Je hebt een begrip over wat je moet doen om je spirituele vooruitgang af te ronden. Je hebt een begrip van de Universele Wetten en ook wat je nog te doen staat zoals overeengekomen in je zielcontract. Zelfs als je daar niet helemaal zeker van bent dan zullen je Hogere Zelf en je Gidsen ervoor zorgen dat je in de juiste richting wordt geleid.

Je hebt sterk het gevoel dat de aarde niet je thuis is

Heb je ooit zomaar in de lucht gekeken en dan misschien naar een ster ver weg, zo maar, zonder bepaalde reden? Voel je een speciale band met bepaalde sterrenstelsels zoals de Plejaden of Orion? Krijg je een ongemakkelijk gevoel bij oorlogen en corruptie en ervaar je het alsof dit soort dingen niet bestonden op de plaats waar je oorspronkelijk vandaan komt?

Ben je misschien een oude ziel die bereid was om hier naar toe te komen, op dit specifieke moment, om te helpen met de ascentie van de aarde? Als je bevestigend kunt antwoorden op al deze vragen, dan is er een grote kans dat je niet oorspronkelijk afkomstig bent van de planeet aarde.

Een oude ziel heeft een brandend verlangen naar de waarheid en innerlijke wijsheid

Als oude ziel kijk je meestal dwars door de leugens heen die je op de mouw zijn gespeld door religie, de politiek en onderwijssystemen. Alhoewel je heel goed begrijpt dat we één zijn met het Universum, wil je hoe dan ook de waarheid boven tafel krijgen en op die manier anderen helpen met hun bewustwordingsproces. Je bent ook altijd op zoek naar kennis op het spirituele-, metafysische- en esoterische vlak. Je zal informatie veel gemakkelijker absorberen dan alles wat ze je ooit op school hebben willen laten leren.

Je voelt een afscheiding tussen jezelf en de “werkelijke” wereld

Naarmate je het ego en het materialisme achter je laat, zal je merken dat je levensstijl anders wordt. Alhoewel je huidige levensstijl uniek is voor deze incarnatie, schijnt er ook een soort herkenbaarheid te zijn van de richting waarin je gaat.

Je bent nieuwsgierig of je een oude ziel bent of niet

Veel jonge zielen zouden deze vraag niet eens stellen, omdat dit ze niet interesseert. Alhoewel hetzelfde geldt voor veel oudere zielen maar daarvoor zijn andere redenen. Ze weten immers dat ze een oude ziel zijn, maar het is toch leuk om een bevestiging te krijgen die overeenkomt met je spirituele ervaringen. Er zijn vele lessen die we hebben geleerd gedurende onze levens, met als eindresultaat de incarnatie waar je nu mee bezig bent.

Al je vorige incarnaties zijn opgeslagen in je cellulaire geheugen en kunnen worden opgeroepen door regressie. Veel van de mensen op deze planeet zijn oudere zielen, maar zijn simpelweg nog niet wakker. Zij hebben nog veel te leren en zullen nog vele reïncarnaties nodig hebben in deze 3D-werkelijkheid. Veel van hen die wakker zijn zullen doorstromen naar het volgende niveau in bewustzijn. Het is belangrijk om te beseffen dat het geen race is, omdat we uiteindelijk allemáál zullen winnen.

Lees ook andere artikelen, afkomstig uit Nieuwetijdskind Magazine:

16 tips om beter te aarden

Sterke moeder? Deze 8 eigenschappen heb jij van haar