Privacy Policy

WENDY Multimedia

1. Algemeen over deze Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

 

2. Toepassing van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten op alle websites (verder: ‘Websites’) van ondernemingen en merken van WENDY Multimedia (verder: ‘WENDY Multimedia’). WENDY Multimedia is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de Websites. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen ondernemingen van de WENDY Multimedia, zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt WENDY Multimedia en voor welke doeleinden?

Een groot deel van onze Websites kan gebruikt worden zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde (delen van) Websites is het nodig dat WENDY Multimedia persoonsgegevens verwerkt. WENDY Multimedia verwerkt persoonsgegevens van:

– Gebruikers van Websites (‘Gebruikers’):
• Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
• Interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de Websites en Apps, locatiegegevens, cookie ID en contact met klantenservice.

WENDY Multimedia verwerkt persoonsgegevens als volgt:

  1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten: log-in naam en wachtwoord (om een account aan te maken), naam, postadres, emailadres en telefoonnummer (voor de afhandeling van de aankoop en het geval dat we daarover met jou moeten communiceren), geboortedatum (omdat we verplicht zijn je leeftijd te checken voordat je onze Websites bezoekt), betaalinformatie, klantnummer;
  2. Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de klantenservice: naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt;
  3. Voor marketingdoeleinden, zoals:

– promotionele doeleinden: hieronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Websites en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn; en

– profileringsdoeleinden: hieronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen WENDY Multimedia om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen: (i) persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, (ii) interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de Websites, locatiegegevens en cookies.

Voor geaggregeerde analytische en operationele doeleinden en voor marketingdoeleinden, zoals direct marketing, het creëren van consumentendoelgroepen of look-a-like-doelgroepen en het uitbreiden van bestaande klantprofielen kunnen persoonsgegevens worden gedeeld tussen entiteiten behorende tot de WENDY Multimedia. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld als dat wettelijk is toegestaan. Dit betekent dat wij vooraf toestemming vragen indien daar een wettelijke grondslag voor is (bijvoorbeeld wanneer wij ‘direct marketing’-gegevens delen). Wanneer we op ons legitieme belang mogen vertrouwen, zullen we dat doen. Dit is het geval wanneer we geaggregeerde marketinginzichten of -segmenten creëren.

  1. Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole. In sommige gevallen is het daarbij nodig jouw gegevens aan andere organisaties door te geven, zoals aan de Belastingdienst.
  2. Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

4. Aan wie verstrekt WENDY Multimedia persoonsgegevens?

WENDY Multimedia verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. WENDY Multimedia verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van WENDY Multimedia. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die WENDY Multimedia helpen bij de uitvoering van diensten voor jou, de levering van producten aan jou of om onze Websites te onderhouden, zoals:

– (IT) service providers;
– payment service providers;
– onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
– handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;
– of een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een eventuele faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure).

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer dergelijke internationale gegevensoverdracht plaatsvindt van een EER-land naar een ontvanger in een land met een ander gegevensbeschermingsregime, zorgen wij ervoor dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende maatregelen te nemen.

5 Hoe lang bewaart WENDY MULTIMEDIA Nederland persoonsgegevens?

WENDY MULTIMEDIA Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard. Als je account op een van onze Websites en Apps gedurende twee jaar inactief is, wordt je account verwijderd. In veel gevallen is het ook mogelijk om je gehele account zelf te verwijderen. Klantenservice bewaart gegevens tot een jaar na de datum dat de vraag of klacht is opgelost of het verzoek is gesloten.

6 Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. WENDY MULTIMEDIA Nederland heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. WENDY MULTIMEDIA Nederland kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten WENDY MULTIMEDIA Nederland’s controle ligt. Onze Websites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen.
Daarnaast is WENDY MULTIMEDIA Nederland, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan WENDY MULTIMEDIA Nederland, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

7 Cookies

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Soortgelijke technieken zijn bijvoorbeeld tracking pixels, Java scripts, tags en web beacons. Deze cookies en soortgelijke technieken zijn soms noodzakelijk om jouw accountinstellingen te bewaren zodat je bij een later bezoek wordt herkend, maar ook om het voor ons mogelijk te maken jouw websitebezoek te analyseren en om jou persoonlijke advertenties te kunnen tonen op onze Websites en websites van derde partijen. Wanneer dat nodig is, word je gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.
Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken vind je in ons separate Cookiebeleid.

8. Social media

Je kunt ervoor kiezen informatie op onze Websites te delen via social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Dit betekent dat de informatie die je deelt, met naam en voorkeuren, zichtbaar zal zijn voor bezoekers van jouw persoonlijke pagina’s (profielen). Wij adviseren jou om zorgvuldig de privacyverklaringen van deze social media partijen te lezen, die van toepassing zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derde partijen.

9. Privacy van kinderen

De Websites zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar.

10. Jouw privacy rechten

Je kunt een overzicht van de door WENDY MULTIMEDIA Nederland verwerkte persoonsgegevens opvragen en je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die WENDY MULTIMEDIA Nederland van jou verwerkt. WENDY MULTIMEDIA Nederland zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en WENDY MULTIMEDIA richtlijnen. Houd er rekening mee dat WENDY MULTIMEDIA Nederland jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan je verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare wijze. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Daarnaast heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door WENDY MULTIMEDIA Nederland. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal WENDY MULTIMEDIA Nederland je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

 

11 Contact met WENDY MULTIMEDIA Nederland

Privacyverzoeken
Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten aan WENDY MULTIMEDIA Nederland. Dit kun je doen via het contactformulier. Geef duidelijk aan om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat WENDY MULTIMEDIA Nederland je identiteit dient vast te stellen. Daarom kan om aanvullende informatie worden gevraagd.

Voor overige vragen of verzoeken kunnen consumenten via de website contact opnemen met de klantenservice van WENDY MULTIMEDIA Nederland.

Online contactformulier
Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

12 Wijziging van deze Privacyverklaring

WENDY MULTIMEDIA Nederland kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. WENDY MULTIMEDIA Nederland raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze Privacyverklaring, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 mei 2021.