fbpx

‘Het steeds wisselen van hulpverleners moet stoppen’. Ruim 80 duizend handtekeningen voor Het Vergeten Kind

Jules die in zijn jeugd 120 hulpverleners zag. Linda die er met 20 te maken kreeg. De afgelopen weken deelden kinderen die lid zijn van de jongerenraad van Het Vergeten Kind hun vaak hartverscheurende verhalen over de steeds wisselende hulpverleners in hun leven op wendyonline.nl. Gister bood Het Vergeten Kind 82.561 handtekeningen aan aan minister Hugo de Jonge om dit te stoppen.

Kwetsbare kinderen

Kinderen die in het jeugdzorgsysteem terechtkomen, krijgen veel hulpverleners te zien. Dit is schadelijk voor het herstel en de ontwikkeling van deze groep kwetsbare kinderen. Gister overhandigde stichting Het Vergeten Kind de petitie ‘Stop het wisselen van hulpverleners’  aan de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Hugo de Jonge. Met de petitie, bestaande uit 82.561 handtekeningen, vraagt Het Vergeten Kind aandacht voor het continu wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg. Met de petitie roept de stichting op om jeugdzorg zo te organiseren, dat kinderen substantieel minder verschillende gezichten zien dan nu het geval is.

Luisteren

‘Luister naar het kind en zorg dat het kind en het gezin krijgen wat ze echt nodig hebben. Kijk daarbij niet alleen naar de kortetermijneffecten en kosten, maar investeer in datgene wat voor de kinderen op lange termijn het juiste is. Dat scheelt uiteindelijk ook nog eens in de kosten. Over drie maanden gaan we met The Unforgettables nogmaals met de partijen in gesprek om te horen wat zij met hun toezegging hebben gedaan’, zegt Margot Ende-van den Broek, directeur stichting Het Vergeten Kind.

 

Dit is wat er volgens Het Vergeten Kind moet veranderen:

 

 1. Stop met het doorverhuizen van uithuisgeplaatste kinderen

Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit. Bij voorkeur blijven ze thuis. Wanneer dit niet kan, plaats kinderen dan op de juiste plek, waardoor ze niet telkens hoeven te verhuizen en opnieuw relaties moeten aangaan. Zoek een plek dichtbij huis zodat kinderen geen afscheid hoeven te nemen van familie, vrienden en andere vertrouwde gezichten. Breng daarnaast de zorg naar het kind in plaats van andersom. Zorg dat kinderen zich op één plek kunnen ontwikkelen, in plaats van dat zij van plek naar plek moeten wisselen per ontwikkelfase.

2. Bied kinderen een vaste zelfgekozen mentor

Ieder kind heeft recht op iemand die er onvoorwaardelijk voor hem/haar is. Iemand die het kind volgt, waar het ook woont en die opkomt voor de belangen van het kind. Bij voorkeur iemand uit het netwerk die een grotere rol krijgt bij de zorg voor het kind. Maak het daarnaast voor hulpverleners mogelijk om contact te houden met een kind, ook nadat het kind is verhuisd of een behandeling afgelopen is. Geef kinderen de ruimte om contact te leggen met voormalige hulpverleners.

3. Benut als hulpverleners de ruimte om te doen wat nodig is

Elk kind wil gehoord en gezien worden, door iemand die luistert en daar ook echt wat mee doet. Dit vraagt om professionals met aandacht en tijd voor het kind en met ruimte om te reflecteren en te leren. Zorg dat hulpverleners weten waar ze aan beginnen zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Stop daarnaast met professionele afstand en zet de behoefte van het kind centraal. Als er toch sprake moet zijn van afscheid nemen, zorg dan dat dit met aandacht gebeurt. Zowel kinderen als hulpverleners hebben hier behoefte aan.

4. Maak afspraken voor de lange termijn

Geef continuïteit in de beschikking voor het kind, als duidelijk is dat langdurige ondersteuning nodig is. Geef ook continuïteit aan hulpverleners, door vaste contracten te bieden. Dit kan als zorgaanbieders (meerjarige) financiële zekerheid krijgen van gemeenten. Zorg ook dat hulpverleners zich voor langere tijd aan hun werkgever willen binden, bijvoorbeeld door betere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk en meer waardering. Verander tussendoor niet de spelregels als er afspraken zijn gemaakt.

5. Zorg voor betere samenwerking in de keten

Er zijn heel veel partijen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen en soms hebben kinderen wel met tien verschillende instanties tegelijk te maken. Dit is voor kinderen en hun families erg onduidelijk. Er kan veel efficiënter gewerkt worden wanneer dit samen gebeurt. Bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van zorg aan kinderen met een complexe hulpvraag. Bij het wisselen van behandelaar of woonbegeleider, is het voor kinderen prettig als er een duidelijke en warme overdracht plaatsvindt.

Campagne ‘Ieder kind een liefdevol thuis met vertrouwde gezichten’

Van 13 januari tot 10 februari vond de campagne ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ plaats. In deze periode riep stichting Het Vergeten Kind heel Nederland op om de petitie te tekenen. Tijdens de Week van Het Vergeten Kind van 29 januari t/m 4 februari werd hier extra aandacht voor gevraagd.

Lees ook:

Annemara, lid van de jongerenraad van Het Vergeten Kind: ‘Op een gegeven moment wist ik niet meer wie ik kon vertrouwen’

Jules, lid van de jongerenraad van Het Vergeten Kind: ‘Stop het wisselen van hulpverleners’WENDY Zomer special

Zomer op een eiland!


Een special vol eilandliefde en eilandinspiratie.


 

LAAT JE INSPIREREN DOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF