Wendy van dijk

WENDY online is hét platform voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in een happy en healthy lifestyle. Voor Wendy van Dijk zelf is ‘een helpende hand bieden’ heel essentieel en met haar platform wil zij haar volgers dagelijks inspireren. Wendy hoopt Nederland een beetje happier te maken. ‘Er is negativiteit genoeg in de wereld. We worden er dagelijks via kranten, internet en tv mee geconfronteerd en besmet. Het is de hoogste tijd voor een tegengeluid. Laten we elkaar inspireren met hoop, kracht, liefde, informatie en ontspanning.’ Bij WENDY online draait het om een voortdurende, actuele dosis positivisme en inspiratie. Dat brengen we ook op onze social media kanalen Facebook en Instagram. Daarnaast brengen we een aantal keer per jaar een special uit rondom één bepaald thema.

Acties

WENDY geeft regelmatig dingen weg. Niet alleen leuke artikelen, tips en goede adviezen, maar ook producten en diensten. Dit allemaal om Nederlanders te helpen om een beetje gelukkiger te worden.

Copyright & disclaimer

De inhoud van deze website (alle gegevens, afbeeldingen, logo’s, geluiden, teksten en andere informatie) valt onder het auteurs-, databank, en merkenrecht van WENDY Multimedia BV. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WENDY Multimedia BV niet toegestaan.

WENDY Multimedia BV spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

WENDY Multimedia BV verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

WENDY Multimedia BV is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de content of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Actievoorwaarden

– WENDY Multimedia BV bericht de winnaars persoonlijk over hun prijs.
– Beschikbaar gestelde mailadressen worden aan het desbetreffende bedrijf beschikbaar gesteld om de prijzen uit te kunnen keren én voor het versturen van nieuwsbrieven. Verder worden de mailadressen niet voor andere doeleinden gebruikt.
– Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld
– WENDY Multimedia BV behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de daarvoor betreffende website.
– Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.
– WENDY Multimedia BV is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
– In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door WENDY Multimedia BV.
– Over een winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
– Onze winacties zijn uitsluitend geldig binnen Nederland.
– Op onze winacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
– Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.